‘Boot camp’ Saesneg trwy Skype, 4 wythnos (1-1)

 Ewch â’ch  Saesneg i’r lefel nesaf gyda’r hyffordiant dwys yma!

Dosbarth siarad 4 x 45 munud (1-1)

Dosbarth ynganu 4 x 45 munud (1-1)

Dosbarth gramadeg 4 x 45 munud (1-1)

Cwrs ysgrifennu dwys

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wella eich holl sgiliau iaith (darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando) ynghŷd â dysgu’r ramadeg, geirfa a’r wybodaeth diwylliannol angenrheidiol i gyfathrebu â siaradwyr Saesneg. Byddwch yn gwneud cynnydd o’r cychwyn cyntaf!

Mae hefyd yn bosib gwneud y cwrs yma dros gyfnod o 6-8 wythnos.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â mi am sgwrs rhad ac am ddim
Tanysgrifiwch i ddysgu Saesneg