Elena yn gryno*

Elena Roveglia ydw i, cyfieithwraig broffesiynol â chymwysterau ieithyddol uchel a thiwtor iaith gyda dros 17 mlynedd o brofiad gweithfaol. Ynghŷd â’m hoffter o gyfathrebu rhyngwladol a’m sgiliau ieithyddol arbennig, fe alla i helpu eich busnes i lwyddo ym mhedwar ban y byd trwy fy nghyfieithiadau o ansawdd uchel a thrwy deilwra fy hyfforddiant ieithyddol yn arbennig i chi. Calyniadau arbennig bob amser. Ar ddiwedd y dydd, eich busnes chi yw fy musnes i.

 • Ieithydd Siartredig (Chartered Institute of Linguists)
 • Cymraes iaith gyntaf
 • BA Sbaeneg, Almaeneg ac Eidaleg
 • MA Cyfieithu (Sbaeneg ac Almaeneg)
 • TAR Ieithoedd Ewropeaidd (11-18 oed)
 • CELTA (Tystysgrif Dysgu Saesneg i Oedolion)

FY HANES AMLIEITHOG

Fe’m magwyd yn y Gymraeg a’r Saesneg yn Sir Gaerfyrddin, cadarnle’r iaith Gymraeg.  Ers yn blentyn, mae diddordeb diderfyn wedi bod gen i mewn ieithoedd a diwylliant.  ‘Roedd gallu newid yn ôl ag ymlaen rhwng dwy iaith cwbl annhebyg yn fy nghyffroi ac ‘roeddwn yn awyddus i ddysgu mwy.  Dau ddegawd yn ddiweddarach ac ‘rwyf i yn awr yn siarad 5 iaith, â gradd BA mewn Sbaeneg, Almaeneg ac Eidaleg,  gradd MA mewn Cyfieithu (Sbaeneg ac Almaeneg), TAR mewn Ieithoedd Ewropeaidd (oed 11-18), CELTA (Tystysgrif Dysgu Saesneg i Oedolion) ac ‘rwyf hefyd wedi cael gafael ar ŵr Eidalaidd ar hyd y daith!

Mae’r hyfforddiant academaidd yma wedi fy ngalluogi i allu cyflawni cyfieithiadau cywir, trwyadl o’r radd flaenaf gan roi sylw arbennig i bob manylyn.

Mae astudio a byw mewn gwledydd Sbaenaidd ac Almaenaidd eu hiaith am gyfnodau hir wedi fy helpu i ddeall diwylliant ac amrywiadau ieithyddol y gwledydd yma llawer yn well.  O ganlyniad, mae fy nghyfieithiadau i yn ystyrlon a’n ffyddlon i’r gwreiddiol, tra’u bod yn sensitif i unrhyw amrywiaethau diwyllianol.

FY ADDEWID I CHI

Fe fydda i yn gweithio yn agos iawn gyda chi er mwyn sicrhau fod pob elfen o’r cyfieithiad yn union fel y dymunwch. Wedi’r cyfan, nid cyfieithu yw rhoi un gair yn lle un arall. Cyfieithu yw cyfleu cynnwys y gwreiddiol yn gywir mewn iaith arall, hyd nes na fedrwch ddyfalu p’un yw’r fersiwn sydd wedi ei gyfieithu.

Gweithiwch gyda mi

Cyfieithu Tiwtora

Aelodaeth a DPP:


Ieithydd Siartredig


Aelod cymwysiedig o’r Chartered Institute of Linguists


Aelod o Mediterranean Editors and Translators

Aelod o SfEP (Society for Editors and Proofreaders)

Edrychwch ar fy mhroffil ar ProZ.com, y rhwydwaith cyfieithu.

Er mwyn bod yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddara yn fy meysydd arbenigol, ‘rwy’n gredwr cryf mewn datblygiad proffesiynol parhaus yn fy rôl fel cyfieithydd a thiwtor. Dyma gasglaid o’r cyrsiau yr wyf wedi eu mynychu:

Cyrsiau a digwyddiadau:

 • Diploma in Translation Preparatory Course, IH Barcelona, Spain
 • Proofreading and editing course, College of Media and Publishing, Chichester
 • Cert IBET for Business English, St. George International, London
 • Marta Stelmaszak’s Business School for Translators
 • Member of IATEFL
 • AQA Preparing to teach the new MFL GCSE
 • AQA Preparing to teach the new MFL AS/A Level

Webinarau eCPD:

 • Clear Writing Course
 • Successful Copywriting
 • Business School for Translations
 • Excel: An efficiency tool for the freelance translator
 • Introduction to subtitling
 • Translating for the creative industries: fashion, beauty and wine
 • Specialising in Financial Translation
 • Spanish Legal Translation – A comparison of two different legal systems