Gallaf gynnig fy ngwasanaethau cyfieithu/ prawfddarllen/golygu/trawysgrifio yn y meysydd canlynol:

Materion

cynlluniau busnes, nodiadau, gwefanau, ebyst, llythyrau busnes ayb.

01

Marchnata

cylchlythyrau, lansio cynnyrch, erthyglau golygyddol, cardiau busnes, cylchgronau’r cwmni, hysbysebu, cyflwyniadau, pamffledi, taflenni ayb.

02

Adnoddau

deunydd hyfforddi, llawlyfrau, llythyron staff ayb.

03

Teithio

teithlyfrau, gwefannau gwesty, pamffledi teithio, erthyglau teithio ac arwyddion ayb.

04

Addysg

prosbectysau, rhaglenni e-ddysgu, deunydd hyfforddi, deunydd marchnata, papurau academaidd, profion/arholiadau ayb.

05

Diwydiant

labelu, hysbysebu, trin bwyd, pamffledi, bwydlenni ayb.

06

Meddygaeth

testunau ar gyfer gwefanau clinigau, deunydd marchnata, pamffledi gofal iechyd, taflenni gwybodaeth a phamffledi ar gyfer cleifion

07

Llenyddiaeth

llyfrau plant, straeon byr, cylchgronau llenyddol

08