Cwrs Saesneg ar gyfer byd busnes trwy Skype (1-1)

Rydym yn byw mewn cymdeithas fyd-eang ac mae lledaeniad Saesneg fel iaith ryngwladol yn golygu ei bod hi’n bwysicach nag erioed i allu siarad Saesneg er mwyn gweithio gyda chleientiaid a chwmnïau ledled y byd.

Mae cyfathrebu effeithiol yn hanfodol ar gyfer llwyddiant busnes, ac os ydych yn siaradwr Saesneg anfrodorol proffesiynol, byddech yn elwa’n fawr o wneud y cwrs hwn.

Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar bynciau penodol, geirfa a sgiliau sydd eu hangen yn y gweithle ac yn eich galluogi i gyfathrebu’n effeithiol ac yn gywir.

Byddaf yn helpu i wella eich gallu cyffredinol yn yr iaith Saesneg ac yn eich helpu i gyrraedd eich nod yn y gwaith.

Caiff y cwrs ei deilwra’n benodol ar gyfer eich anghenion a gall gynnwys y cyfan neu rai o’r pynciau canlynol:

  • ysgrifennu negeseuon e-bost/adroddiadau
  • cymryd rhan mewn cyfarfodydd
  • paratoi ar gyfer galwadau ffôn neu gynhadledd
  • paratoi ar gyfer cyfweliad
  • sgiliau meddal (sgiliau pobl)
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â mi am sgwrs rhad ac am ddim.
Tanysgrifiwch i ddysgu Saesneg