Cwestiynau cyffredinol (Cyfieithu/golygu/prawfddarllen/trawysgrifio)

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, porwch drwy’r rhestr yma o gwestiynau cyffredinol i ddod o hyd i’r ateb. Os nad yw’r ateb yma, cysylltwch â mi.

  • Fe fyddwch chi’n anfon y testun ata i. Fe fydda i yn gwyntullu’r testun yn fanwl, yn edrych ar y pwnc yn ogystal â pha mor gymhleth yw’r darn.  Fe fydda i hefyd yn ystyried y dyddiad terfyn.
  • Fe fydda i yn gosod pris ar y gwaith yn seiliedig ar y maes a pha mor gymhleth yw’r prosiect.
  • Os nad ydw i yn addas ar gyfer y prosiect, fe fydda i yn argymell cydweithwyr sy’n arbenigo yn y maes.
  • Unwaith i chi gadarnhau’r cynnig yn ysgrifenedig, fe fydda i yn ymgynefino â’r maes a’n pori trwy unrhyw ddeunydd ychwanegol yr ydych wedi ei ddarparu.
  • Er mwyn sicrhau fod y prosiect yn ateb eich gofynion yn ôl pwrpas a chynulleidfa, mae’n bosib y bydd angen i mi gysylltu â chi bob hyn a hyn wrth i mi weithio drwy’r prosiect.
  • Rwyf wastad yn cwblhau cyfieithiadau ar amser ac yn prawfddarllen y testun yn drwyadl. Mae’n bwysig iawn fod y gwaith yn eich plesio.

Mae hyn yn dibynnu ar ba mor gymhleth yw’r prosiect.  ‘Rwy’n gallu cyfieithu hyd at 2,500 gair y dydd a’n gallu golygu neu brawfddarllen hyd at 6000 gair y dydd.

‘Rwy’n gweithio rhwng 8.30yb ac 5yp (amser y D.U.) yn ystod yr wythnos. Fe fydda i yn ateb ebyst o fewn 24 awr ond fel arfer yng nghynt.

Am fwy o wybodaeth ar hyn ewch i Pris.

Fe fydda i yn gosod pris cyn cychwyn er mwyn sicrhau eich bod y ymwybodol o’r dâl cyn dechrau ar y gwaith.  Gan fod pob prosiect yn wahanol, cysylltwch â mi am fwy o wybodaeth.   Mae’n bosib y bydd tâl ychwanegol am weithio yn ystod y penwythnos.

‘Rwy’n derbyn taliadau trwy drosglwyddiad banc.