‘Rwy’n codi tâl am bob gair ‘rwy’n cyfieithu o’r iaith wreiddiol a bob awr am wasanaethau eraill (prawfddarlen, golygu a thrawsgrifio).

Cyfieithu: £0.07 am bob gair o’r iaith wreiddiol (£70 am bob 1000 o eiriau) ym meysydd cyffredinol a thechnegol. Er hyn, gall y tâl newid gan dibynnu ar ba mor gymhleth yw’r testun a pha mor gyflym yr ydych am i mi ei gyfieithu.

Prawfddarllen/Golygu/Trawysgrifo: £30 yr awr

Codir isafbris am brosiectau byr