Cwrs siarad Saesneg trwy Skype (1-1)

Y ffordd orau i wella eich sgiliau llafar a gwrando yn y Saesneg yw i siarad! Byddwn yn siarad am bynciau o’ch dewis chi, o’r tywydd i wleidyddiaeth! Byddaf yn eich helpu i wella eich rhuglder a hyder wrth siarad Saesneg. Byddaf hefyd yn helpu gyda chywiriadau (gramadeg ac ynganu) mewn ffordd amwythiol sydd ddim yn torri ar draws eich rhuglder.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â mi am sgwrs rhad ac am ddim.
Tanysgrifiwch i ddysgu Saesneg