Gwasanaeth golygu a phrawfddarllen ar gyfer ffurflenni cais prifysgol, CVs ac ati.

 Fel golygydd a phrawfddarllenwr cymwys, gallaf brawfddarllen dogfennau, CVs, ceisiadau prifysgolion, llythyrau, e-byst, pamffledi, traethodau neu draethodau hir a rhoi sylwadau ar eu hansawdd. Rwyf hefyd yn cynnig gwasanaeth golygu a fydd yn gwella eich drafft i’r safon ofynnol.

Mae diogelwch dogfennau fy nghleientiaid yn bwysig iawn. Ni wnaiff wybodaeth am fy nghleientiaid gael ei rannu gydag unrhyw un y tu allan i Roveglia Language Services.

Cysylltwch â mi am ddyfynbris neu am sgwrs am ddim.
Tanysgrifiwch i ddysgu Saesneg