Cwrs ynganu Saesneg trwy Skype (1-1)

Dyma’r cwrs gorau os ydych am wella eich ynganiad o eiriau Saesneg yn gyflym ac i’ch helpu i siarad yn glir.  Byddaf hefyd yn helpu i wella eich hyder wrth siarad Saesneg.

Gyda’r cwrs yma fe fyddwch yn:

  • cywiro unrhyw anawsterau ynganu sydd gennych
  • cymharu synau Saesneg gyda’r rhai yn eich iaith frodorol
  • ailadrodd a darllen y geiriau hynny sy’n cynnwys seiniau anodd yn uchel
  • trafod pynciau sy’n cynnwys y synau yr ydych yn ei gweld hi’n fwyaf anodd i ynganu
  • ymarfer rhwng gwersi gyda fy mhodlediadau neu fideos
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â mi am sgwrs rhad ac am ddim.
Tanysgrifiwch i ddysgu Saesneg