Cyfieithu

Cyfieithu yw’r sgil o drosglwyddo testun i iaith arall, tra’n cadw ystyr y gwreiddiol. ‘Rwyn cyfieithu Sbaeneg i’r Saesneg, Almaeneg i’r Saesneg, Cymraeg i’r Saesneg, Saesneg i’r Gymraeg ac Eidaleg i’r Saesneg.

01

Prawfddarllen

‘Rwy’n gwyntyllu’r testun yn fanwl am wallau sillafu, gramadeg, cywair, cystrawen, ac arddull.

02

Golygu

‘Rwy’n cymharu’r gwreiddiol â’r darn sydd wedi ei gyfieithu a’n chwilio am gamgyfieithiadau neu anghysondebau. ‘Rwyf hefyd yn chwilio am wallau sillafu, gramadeg, cywair, cystrawen, ac arddull.

03

Trawsgrifio

‘Rwy’n gwrando ar recordiad neu ffeil sain a’n teipio’r cynnwys fel bod gennych gofnod ysgrifenedig ohono. Gall hwn fod yn gynhadledd, fideo ayb.

04

Dewch i gwrdd ag Elena BA, MA, MCIL, CL (Ieithydd Siartredig) o Roveglia Language Services.

  • Cyfieithwraig broffesiynol, gymwysiedig a chrefftus iawn sy’n darparu cyfieithiadau o’r Sbaeneg, Eidaleg, Almaeneg a’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg. [Ewch -> Cyfieithu]
  • Siaradwraig ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg sy’n arbenigo mewn cyfieithiadau yn y meysydd canlynol: busnes, adnoddau dynol, teithio a thwrisitiaeth, cyllid, addysg, bwyd a diod a meddygaeth gyffredinol.
  • Tiwtor cymwysiedig a medrus iawn yn yr Almaeneg, Sbaeneg, Cymraeg a Saesneg gyda thros 18 mlynedd o brofiad dysgu fel Pennaeth Ieithoedd Modern mewn ysgolion a phrifysgolion ar draws y DU a thramor. Enw da am sicrhau canlyniadau arbennig. Fe wna i eich helpu i ddysgu Cymraeg neu Saesneg yn gyflym tra’n gwneud y dysgu yn atyniadol a’n ddifyr. Fe fydda i yn sicrhau bod y gwersi yn eich gweddu’n berffaith, beth bynnag y bo’ch bwriad, busnes neu bleser! [Ewch -> Tiwtora]