Cwestiynau cyffredinol (Tiwtora)

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, porwch drwy’r rhestr yma o gwestiynau cyffredinol i ddod o hyd i’r ateb. Os nad yw’r ateb yma, cysylltwch â mi.

Gall bobl o bob oed a lefel elwa o wersi iaith ar-lein neu diwtora.  Mae’r gwersi yn cael eu trefnu o’ch cwmpas chi a’n cymryd lle yn eich cartref chi, unrhyw le yn y byd.

Diolch i Skype ac offer cyfathrebu eraill, mae tiwtora ar-lein yn dod yn gynyddol boblogaidd fel ffordd o ddysgu.  Does dim angen teithio i unman a mae’n llawer fwy hyblyg o ystyried amser, amlder a hyd y gwersi.  Gyda thiwtora ar-lein, ‘rwy’n gallu canolbwyntio arnoch chi yn unig er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud cynnydd cyflym.

Bydd y gwersi yn cael eu dysgu trwy Skype neu Zoom.  Oherwydd hyn, mae’n angenrheidiol eich bod chi’n gallu cysylltu â’r wê ac wedi gosod Skype neu Zoom ar eich cyfrifiadur. Gallwch chi lawrlwytho Skype neu Zoom am ddim.  ‘Rwyf hefyd yn argymell eich bod chi’n prynu clustffonau sy’n cyd-fynd â Skype neu Zoom gan y bydd hyn yn cynnig preifatrwydd i chi ac yn cael gwared ar unrhyw sŵn yn y cefndir.   Fe fyddwn ni’n cyfnewid gwaith cartref trwy ebost.

Gallwch! Os nad yw’r amser bellach yn gyfleus, gallwn ni aildrefnu’n hawdd i amser arall.  Er hyn, mae angen rhybudd o 24 awr os ydych am newid amser eich gwers.

Wrth gwrs! Fe fyddwn i’n fodlon iawn i helpu ac i gynnig unrhyw gymorth.

Mae hyn yn dibynnu ar y cwrs.  ‘Rwyf hefyd yn cynnig sesiwn di-dâl i chi er mwyn trafod eich gofynion ac er mwyn i mi allu creu rhaglen arbennig ar eich cyfer.

Mae hyn yn dibynnu ar eich lefel a’ch rhychwant sylw! Mae gwersi gan amlaf yn para 45 munud ond fe allwn ni drafod beth sydd orau i chi.

Cyn i chi ragarchebu gwers, fe fydda i yn cynnig sesiwn di-dâl i chi er mwyn trafod eich gofynion ac i benderfynu ar eich lefel.

‘Rwy’n derbyn taliadau trwy drosglwyddiad banc.

Wrth gwrs! Mae hyn yn bosib, yn enwedig os ydych yn gwpwl neu’n ffrindiau sydd am ddysgu iaith ar yr un pryd.

Fe allwch chi flaenarchebu gwers trwy system ar-lein.

‘Rwy’n hyblyg gydag amser ac yn awyddus i ddod o hyd i amser sy’n gyfleus i chi.