Cyfieithu

Cyfieithu yw’r sgil o drosglwyddo testun i iaith arall, tra’n cadw ystyr y gwreiddiol. ‘Rwyn cyfieithu Sbaeneg i’r Saesneg, Almaeneg i’r Saesneg, Cymraeg i’r Saesneg, Saesneg i’r Gymraeg ac Eidaleg i’r Saesneg.

01

Prawfddarllen

‘Rwy’n gwyntyllu’r testun yn fanwl am wallau sillafu, gramadeg, cywair, cystrawen, ac arddull.

02

Golygu

‘Rwy’n cymharu’r gwreiddiol â’r darn sydd wedi ei gyfieithu a’n chwilio am gamgyfieithiadau neu anghysondebau. ‘Rwyf hefyd yn chwilio am wallau sillafu, gramadeg, cywair, cystrawen, ac arddull.

03

Trawsgrifio

‘Rwy’n gwrando ar recordiad neu ffeil sain a’n teipio’r cynnwys fel bod gennych gofnod ysgrifenedig ohono. Gall hwn fod yn gynhadledd, fideo ayb.

04

Ewch i Arbenigaeth

Fy ymroddiad i chi:

‘Rwyf bob tro’n ymdrechu i gwblhau cyfieithiadau gloyw o’r radd flaenaf a hynny ar amser. ‘Rwy’n sicrhau hyn trwy gadw at gôd ymarweddiad y Chartered Institute of Linguists yn ogystal â chadw at air y fenter ‘Quality in Translation’.

  1. ‘Rwy’n ymdrechu i greu’r cyfieithad gorau posib, bob amser.
  2. ‘Rwyf ond yn derbyn gwaith sy’n sicrhau hyn.
  3. ‘Rwyf ond yn cyfieithu i’r Saesneg a’r Gymraeg, fy ieithoedd brodorol.
  4. ‘Rwyf ond yn cyfieithu testunau yn fy meysydd arbenigol.
  5. ‘Rwyf wastad yn anelu at ddatblygu yn broffesiynol trwy dderbyn adborth adeiladol ac hyfforddiant parhaol.

Fel rhywun sy’n gweithio ar ei liwt ei hun, fe fyddwch yn cyfathrebu yn uniongyrchol â mi heb orfod trafferthu mynd trwy ganolwr.   Un o brif fanteision hyn yw fy mod yn gallu ateb eich ebost yn gyflym a hefyd yn medru gweithio y tu allan i oriau gwaith gan gynnwys penwythnosau os oes angen.

Dyfynbris am ddim

Tystlythyron

Mae Elena yn gyfieithydd proffesiynol sydd wedi creu cyfieithiadau arbennig i ni mewn pryd.
Ignazio Laccarino, perchennog La Taverna dei LupiOlgiate Olona, yr Eidal
‘Roeddwn i wrth fy modd gyda chyfieithad cywir a manwl Elena o wefan ein cwmni.  ‘Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda hi unwaith eto cyn hir!
Mary Giacalone, RheolwrWorld Service Company Milan, yr Eidal
Cyfieithodd Elena ein bwydlenni yn gywir a gwnaeth cyflymder ei gwaith ynghŷd â’i gwaith proffesiynol argraff dda arnom.
Nicoletta Brizzi, Perchennog Pizza & FoodOlgiate Olona, yr Eidal